Ar prieku paziņojam, ka līdz Latvijas tirgum ir nonākusi inovatīva metode, kas nodrošina efektīvu mūra ēku žāvēšanu un novērš turpmāku no zemes nākoša mitruma paaugstināšanos mūrī!

Drymat®Systeme ir izstrādājis tehnoloģiju, kas žāvē sienas, kuras ir ietekmējis mitrums, kas paceļas no pamatu sienām un balstiem, un aiztur tālāku mitruma pacelšanos. Tehnoloģija balstās uz elektrofizikālu metodi un tajā tiek izmantotas visjaunākās metodes pret kapilārā mitruma iekļūšanu celtnē. Metode ir tikusi atzīta kā alternatīva pret mitruma iekļūšanas novēršanu papildus mehāniskajām vai ķīmiskajām metodēm (injekcijai). Tā tiek pielietota gan Vācijā, Dānijā, Krievijā, gan arī citās Eiropas zemēs. Elektrofizikālās metodes izmantošana mūra ēku kapilārā mitruma novēršanai 15.01.2011 ir iekļauta arī Eiropas vispārējā standartā ÖNORM B 3355-2 / Austrija.


Kādēļ būtu jāizmanto Drymat®Systeme iekārtas

Papildus ēkas vispārējā stāvokļa uzlabošanai:

  • Samazinās administratīvie izdevumi

    Vairs nav jānodarbojas ar pastāvīgiem remontdarbiem, lai labotu kaitējumu, ko ir nodarījušas mitras sienas. Sausas sienas gadījumā apdare noturēsies gan uz sienām, gan arī uz ārējām virsmām. Vairs neradīsies sienas plaisājoši un apdari bojājoši mitruma vai sāls traipi (salpetris).

  • Zemāki apkures izdevumi

    Mūra ēku izolācijas īpašības ievērojami uzlabojas. Sausa mūra ēka palīdz ietaupīt līdz 65% no apkures enerģijas.

  • Uzlabojas ēkas iekšējais klimats

    Gaiss kļūst sausāks.Vairs neizplatās gan veselībai kaitējošās, gan arī ēku bojājošās sēnītes un/vai pelējumi.Pazūd nepatīkamas smakas.

Svarīgi zināt


- lai uzstādītu iekārtu, nav jāveic celtniecības darbi (tas ir svarīgi arī no kultūras mantojuma aizsardzības viedokļa)

- sienu žūšanas periods atkarībā no konkrētā objekta var ilgt 6-18 mēnešus, pēc tam notiek ēkas sausuma saglabāšana

- iekārtas darbmūžs saskaņā ar laboratorijas pētījumiem ir vismaz 30 gadi.

- iekārta nav jāapkopj (ir nepieciešams tikai parūpēties par to, lai iekārta pastāvīgi būtu pieslēgta strāvas padevei)

- iekārtas enerģijas patēriņš ir zems (zem 1 eiro mēnesī uz vienu ierīci)

Iekārtas darbības princips

Vienkāršoti izskaidrojot, iekārtas darbība ir balstīta uz apstākli, ka zemes virsma ir negatīvi uzlādēta, un, piešķirot sienā esošajam mitrumam pozitīvu lādiņu, mitrums, virzoties no sienām atpakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru atnāca – kapilāriem – sāk atgriezties atpakaļ augsnē (pēc fizikas likumiem “+” un ”– ” jeb pretējie poli pievelkas). Kad mitrums no sienas ir izvadīts, tad ar zemes virsmu saskarē esošā ēkas daļa tiek aptverta ar iekārtas radīto “aktīvo barjeru”, kas novērš turpmāku mitruma līmeņa paaugstināšanos.


Svarīgi zināt!

Dažos gadījumos, lai atbrīvotos no mitruma problēmām, tiek izmantots mitruma izsūcējs. Ja problēmu sākotnējais iemesls ir mitrums, kas caur balstiem/sienām ienāk un pa kapilāriem virzās augšup, tad tā izsūkšana no gaisa tikai ar mitruma izsūcēju vien problēmu neatrisinās. Tam par iemeslu ir tas, ka ar izsūcēju savācamais mitrums nāk no sienām, un mitruma nonākšana sienās (caur pamatiem) trūcīgas vai pat neesošas hidroizolācijas dēļ ir nebeidzama. Problēmu atrisinās mitruma piekļuves novēršana.

Īsumā par mūra ēku žāvēšanas procedūru:

Problēma: mitrums sienās.

Objekta pārbaudīšana. Problēmas iemesla identifikācija.


Mitruma mērījumi:

Pirms iekārtas uzstādīšanas tiek noskaidrota: • mūra ēkas mitruma pakāte • sienu un telpu temperatūra


Iekārtu uzstādīšana

Lai uzstādītu iekārtu, ir nepieciešams skrūves caurums, kā arī ir nepieciešama iespēja to savienot ar strāvas padevi. M2030 EO+ modeļa gadījumā ir nepieciešama arī elektrodu uzstādīšana.


Atkārtoti mērījumi:

Atkārtoti mērījumi tiek veikti 1 – 2x pēc iekārtas uzstādīšanas. Žūšanas process ilgst vidēji no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.