Lietošanas instrukcija

Iekārtu var uzstādīt pagrabā vai pirmajā stāvā. Ja iespējams, uzstādiet to uz sienas. Lai iekārta darbotos, tā ir jāpievieno pie strāvas padeves.

Iekārtas attālumam no elektrības vadiem un kontaktspraudņiem ir jābūt vismaz 30 cm, no sadales paneļa, elektrības ģeneratora vai elektrības paneļiem vismaz 2 m.

Mitruma mērījumus veic Drymat Baltic OÜ pilnvarots pārstāvis. Mērījumi tiek veikti tikai sienās, izmantojot GANN  UNI 2 kontrolieri vai GANN kalcija karbīda metodi.

Mērījumus nedrīkst veikt zem logiem, lietus ūdens notekcaurulēm vai ventilācijas caurulēm.

Iekārtas atrašanās vietas maiņa un atslēgšana no strāvas padeves ir aizliegta. Drymat Systeme iekārtai ir pastāvīgi jādarbojas (izņemot īslaicīgus elektroapgādes pārtraukumus).

Uz sienas notiekošā kristalizēšanās: pirmo triju mēnešu laikā uz sienas virsmas var rasties sāls, uz jau esošajiem sāls traipiem var paplašināties sāls lauki.

Lai nodrošinātu iekārtas efektivitāti, iekārtas lietotājam ir jālikvidē pārdevēja atklātie mitruma avoti.

Komunikācija ar iekārtu notiek tikai ar infrasarkanās datu saskarnes COM-Interface/RS232 (tālvadības pults) starpniecību.

LCD-ekrāns

Ekrāns ieslēdzas, izmantojot infrasarkano datu saskarni.

Ekrāns atspoguļo spēkā esošā režīma parametrus un darba stundas.

Gadījumā, ja aparatūrā radusies kļūda, uz ekrāna spēkā esošo parametru vietā tiek attēlota kļūda.

LCD-fona gaisma nodziest pēc 60 sekundēm.

LED-gaismas

Zaļā LED-gaisma norāda iestatītā sprieguma piemērotību.

Mirgojoša dzeltena LED-gaisma norāda uz impulsu ģenerēšanu.

Abas (dzeltena/zaļa) gaismas turpina degt. Ja gaismas nedeg, pārbaudiet vai iekārta ir pievienota strāvas padevei.

Sarkanā LED-gaisma norāda kļūdu.

Ja parādās kļūda (sarkana LED-gaisma) vai citu jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Drymat Baltic OÜ, pa e-pastu: arnolds@drymat.lv vai tālr. +371 26 77 99 69 (Pirmd.-Piektd.  9.00 – 17.00).

Garantijas nosacījumi iekārtām

Drymat M2030, Drymat M2030EO+

Ražotāja garantija materiāla un ražošanas kļūdu novēršanai ir 2 gadi. Ja Drymat Systeme iekārtai garantijas perioda laikā tiek atklāti materiāla un/vai ražošanas kļūdu dēļ radušies defekti, tie tiek salaboti bez maksas vai defektīvā iekārta tiek aizvietota ar jaunu iekārtu.

Garantija zaudē spēkā esamību, ja Drymat Systeme iekārta ir bojāta, no tās ir izņemtas plombas vai ja iekārtas atrašanās vieta ir mainīta bez Drymat Baltic OÜ pilnvarotās personas klātbūtnes.

Garantija ir spēkā no iekārtas pirkšanas -pārdošanas līguma noslēgšanas datuma.